Discover Galapagos : A Backpacker from Thailand to Ecuador

คุณมีฝันไหมครับ ฝันที่จะเดินทางไปไกลแสนไกล ตามรอยทฤษฎีวิวัฒนาการ ของ ชาร์ลส ดาร์วิน ไปสู่จุดกำเนิด ที่ กาลาปากอส เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศเอกวาดอร์ อเมริกาใต้ ที่ๆ ซึ่งไกลแสนไกลจากเมืองไทยมากมาย แต่เราก็อยากไป

กาลาปากอส

แค่การเดินทางจากเมืองไทยไปก็ใช้เวลาถึง 3 วันแล้ว กว่าที่จะไปถึง คุณอาจไม่รู้ว่า  การเดินทางจากเมืองไทยไปกาลาปากอส เราต้องนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปลงกรุงอัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อนแล้วจึงต่อเครื่องไปลงที่เมืองคีโต้ ประเทศเอกวาดอร์ จากตรงนั้นเราจะเดินทางต่อมุ่งตรงสู่ หมู่เกาะกาลาปากอส

จากประเทศเอกวาดอร์ เรามีจุดต่อเครื่องบินไปได้ เพียง 2 แห่งเท่านั้น คือ เมืองกีโต้ (Quito) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ และ เมืองกวายาคิล (Quayaquil)

galapagos islands
Origin of Species

ทัวร์ของทุกคนต้องมาตั้งหลักสตาร์ทที่ 2 เมืองนี้ ณ เมืองใดเมืองหนึ่ง ก่อนที่จะเดินทางบินต่อไปยัง เกาะซานตาครูซ (Santa Cruz Island) หรือเกาะซานคริสโตบัล (San Cristobal Island) ที่ตั้งของสนามบินหลักๆ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ราคาประมาณ 388 ถึง 400 ดอลล่าร์ รวมค่าเข้าอีก 100 ดอลล่าร์ รวมก็ประมาณ 500 ดอลล่าร์ ที่จะต้องเตรียมจ่ายสำหรับการเดินทางทางอากาศของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตหมู่เกาะ Galapagos ที่สะดวกรวดเร็วที่สุด

หมู่เกาะกาลาปากอส Galápagos Islands หรือที่มีชื่อภาษาสเปนอย่างเป็นทางการว่า กลุ่มเกาะโกลอน อยู่ห่างออกจากฝั่งไปไกลออกไปราวเก้าร้อยกว่ากิโลเมตร ระยะทางเกือบเป็นพันกิโล ที่นี่มีเกาะหลักประมาณ 14 แห่ง และมีเกาะขนาดเล็กอีกราวร้อยกว่าแห่ง ทั้งหมดนี้ เฉพาะเวลาเดินทางไปใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 วัน และขากลับก็เช่นกัน รวมแล้วใช้เวลา 6-7 วันเฉพาะการเดินทาง แน่นอนว่าคนที่จะเดินทางไปต้องเป็นสิงห์นักเดินทางตัวจริง เพราะที่นั่นมีความหมายสำหรับคนที่รู้ว่าไปเพื่ออะไร รวมทั้งมีเรื่องราวที่เป็นจุดกำเนิดของทฏษฎีวิวัฒนาการที่น่าสนใจมากรอให้สัมผัสอยู่

กาลาปากอส
Origin of Species

อ้างอิง กาลาปากอส Galapagos islands Top 10 เรื่องที่ไม่ควรพลาด
เครดิตข้อมูลจาก กาลาปากอส เอกวาดอร์ อเมริกาใต้

Galapagos and Godzilla in my Memory

10 อันดับไม่ควรพลาด ถ้าได้ไป กาลาปากอส Galapagos

ตามรอยทฤษฎีวิวัฒนาการ ของชาร์ล ดาร์วิน ที่ กาลาปากอส galapagos

ข้อมูลเดินทางไป กาลาปากอส

Singha Discovers 500 Galapagos

แค่คุณเปิด…โลกก็เปลี่ยน

Advertisement