Watusi Bull วัววาตูซี เป็นวัวเลี้ยงพันธุ์พื้นเมืองของแอฟริกา ลักษณะเด่นของวัวสายพันธุ์ ก็คือ เขายาว และมีขนาดใหญ่ยักษ์ โตเด่นสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็น วัวชนิดนี้มีหลายสี ทั้งสีดำขาว น้ำตาลแกมแดง หรือสีน้ำตาล จุดเด่นของวาตูซี่คือเขาขนาดใหญ่ ที่ดูไม่ค่อยจะเข้ากับตัวสักเท่าไร จนได้ชื่อว่า เป็น “วัวที่มีเขาใหญ่ที่สุดในโลก”

เดิม วัววาตูซี่ เป็นวัวเลี้ยงของชาวแอฟริกา โดยเฉพาะชนเผ่าทู๊ชซี่ (Tutsi) ที่ใช้วัวชนิดนี้เป็นทั้งอาหาร ใช้แทนเงินตรา ไว้แลกเปลี่ยนสิ่งของ และยังใช้เป็นสิ่งที่แสดงฐานะทางสังคมด้วย โดยชนเผ่าทู๊ชซี่มีความเชื่อว่า หากวัววาตูซี่ตัวไหนมีความยาวจากปลายเขาข้างหนึ่งถึงอีกข้างหนึ่งมากกว่า 3.6 เมตรถือว่าเป็น King of Cow ผู้ทื่มีสิทธิที่จะครอบครองวัวตัวนี้ได้ คือ หัวหน้าเผ่าเท่านั้น

วัววาตูซี หรือ Watusi Bull เป็นวัวขนาดกลาง มีน้ำหนักระหว่าง 450 – 720 กิโลกรัม เคยเกือบสูญพันธุ์จากทวีปแอฟริกา จึงเป็นสัตว์ที่หาดูยากชนิดนึงที่คนมีโอกาสเห็นตัวจริงๆ น้อย

ปัจจุบัน วัววาตูซี่ มีให้ดูกันจริงๆ ตัวเป็นๆ แล้วในเมืองไทย อยู่ที่ไร่บุญรอด เชียงรายครับ สิงห์ตั้งใจนำเข้ามาจากอัฟริกา เพื่อให้คนไทยได้ดูตัวจริง แถมให้ดูฟรี ไม่เก็บเงิน เป็นความตั้งใจเพื่อมอบประสพการณ์ให้กับคนไทยจริงๆ เพราะทุกครั้งที่แวะมาเที่ยว สิงห์ปาร์ค เชียงราย ก็ได้ยล วัววาตูซี่ ตัวเป็นๆ ฝูงแรกของเมืองไทยแล้ว

Advertisement