Watusi Bull วัววาตูซี่ ฝูงแรกของเมืองไทย ที่ไร่บุญรอด เชียงราย

Watusi Bull วัววาตูซี่ ฝูงแรกของเมืองไทยที่จะได้ดูกันฟรีๆ  มีให้ดูกันจริงๆ ตัวเป็นๆ แล้วในเมืองไทย อยู่ที่ไร่บุญรอด เชียงรายครับ สิงห์ตั้งใจนำเข้ามาจากอัฟริกา เพื่อให้คนไทยได้ดูตัวจริง แถมให้ดูฟรี ไม่เก็บเงิน เป็นความตั้งใจเพื่อมอบประสพการณ์ให้กับคนไทยจริงๆ เพราะทุกครั้งที่แวะมาเที่ยว สิงห์ปาร์ค เชียงราย ก็ได้ยล วัววาตูซี่ตัวเป็นๆ ฝูงแรกของเมืองไทย

วัววาตูซี่ เป็นวัวเลี้ยงพันธุ์พื้นเมืองของแอฟริกา ลักษณะเด่นของวัวสายพันธุ์ ก็คือ เขายาว และมีขนาดใหญ่ยักษ์ โตเด่นสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็น วัวชนิดนี้มีหลายสี ทั้งสีดำขาว น้ำตาลแกมแดง หรือสีน้ำตาล จุดเด่นของ วัววาตูซี่ คือเขาขนาดใหญ่ ที่ดูไม่ค่อยจะเข้ากับตัวสักเท่าไร จนได้ชื่อว่า เป็น “วัวที่มีเขาใหญ่ที่สุดในโลก”

วัววาตูซี
มาถึงแล้ว

เดิม วัววาตูซี่ เป็นวัวเลี้ยงของชาวแอฟริกา โดยเฉพาะชนเผ่าทู๊ชซี่ (Tutsi) ที่ใช้วัวชนิดนี้เป็นทั้งอาหาร ใช้แทนเงินตรา ไว้แลกเปลี่ยนสิ่งของ และยังใช้เป็นสิ่งที่แสดงฐานะทางสังคมด้วย โดยชนเผ่าทู๊ชซี่มีความเชื่อว่า หากวัววาตูซี่ตัวไหนมีความยาวจากปลายเขาข้างหนึ่งถึงอีกข้างหนึ่งมากกว่า 3.6 เมตรถือว่าเป็น King of Cow ผู้ทื่มีสิทธิที่จะครอบครองวัวตัวนี้ได้ คือ หัวหน้าเผ่าเท่านั้น

วัววาตูซี่

วัววาตูซี่
Watusi Bull

วัววาตูซี หรือ Watusi Bull เป็นวัวขนาดกลาง มีน้ำหนักระหว่าง 450 – 720 กิโลกรัม เคยเกือบสูญพันธุ์จากทวีปแอฟริกา จึงเป็นสัตว์ที่หาดูยากชนิดนึงที่คนมีโอกาสเห็นตัวจริงๆ น้อย

วัววาตูซี่

ปัจจุบัน วัววาตูซี่ มีให้ดูกันจริงๆ ตัวเป็นๆ แล้วในเมืองไทย อยู่ที่ไร่บุญรอด เชียงราย หรืออีกชื่อที่รู้จักกันดี คือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ครับ ทางสิงห์ตั้งใจนำเข้ามาจากอัฟริกา เพื่อให้คนไทยได้ดูตัวจริง แถมให้ดูฟรี ไม่เก็บเงิน เป็นความตั้งใจเพื่อมอบประสพการณ์ให้กับคนไทยจริงๆ เพราะทุกครั้งที่แวะมาเที่ยว สิงห์ปาร์ค เชียงราย ก็ได้ยล วัววาตูซี่ ตัวเป็นๆ ฝูงแรกของเมืองไทยแล้ว

Advertisement